banner
banner giải đấu

TỔNG GIẢI THƯỞNG

2,520,000 vnd

TÌNH TRẠNG

KẾT THÚC

Để khởi động trước khi bước vào một giải đấu đầy thử thách NSOC, hãy cùng làm nóng với Mini Game dành riêng cho các fan hâm mộ của tựa game Valorant và dành về những phần thưởng hấp dẫn.

Đơn vị tổ chức : OEG
  • 00NGÀY
  • 00GIỜ
  • 00PHÚT
  • 00GIÂY
CHUNG KẾT: 16:00 - 30/08/2023
card00:00 - 22/08/2023MỞ ĐĂNG KÝ
card12:00 - 25/08/2023ĐÓNG ĐĂNG KÝ
card14:00 - 30/08/2023THI ĐẤU
card16:00 - 30/08/2023CHUNG KẾT
  • THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

  • THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

  • ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

  • CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

prize1

1st

500,000 vnd

prize1

2nd

300,000 vnd

prize1

3rd

200,000 vnd

4th

200,000 vnd

5th

150,000 vnd

6th

150,000 vnd

7th

150,000 vnd

8th

150,000 vnd

9th

50,000 vnd

10th

50,000 vnd

11th

50,000 vnd

12th

50,000 vnd

13th

50,000 vnd

14th

50,000 vnd

15th

50,000 vnd

16th

50,000 vnd

17th

20,000 vnd

18th

20,000 vnd

19th

20,000 vnd

20th

20,000 vnd

21th

20,000 vnd

22th

20,000 vnd

23th

20,000 vnd

24th

20,000 vnd

25th

20,000 vnd

26th

20,000 vnd

27th

20,000 vnd

28th

20,000 vnd

29th

20,000 vnd

30th

20,000 vnd

31th

20,000 vnd

32th

20,000 vnd

TOTAL PRIZE

2,520,000 vnd

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC