ESPORTS

eSports

eSports.oeg.vn
eSports.oeg.vn
eSports.oeg.vn
eSports.oeg.vn
OEG ESPORT

GIẢI ĐẤU ĐANG DIỄN RA

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots5/64

2,000,000 VNĐ

Còn 5 ngày đăng ký

17/07/2024 - 26/07/2024

Đấu Trường Chân Lý

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots16/32

7,700,000 VNĐ

Còn 5 ngày đăng ký

16/07/2024 - 26/07/2024

Valorant

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots22/32

400,000 vnđ

Còn 4 ngày đăng ký

07/07/2024 - 27/07/2024

Street Fighter 6

GIẢI ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots58/40

4,400,000 VNĐ

Đã kết thúc

26/06/2024 - 06/07/2024

FC Online

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots8/8

6,301,000 VNĐ

Đã kết thúc

25/06/2024 - 04/07/2024

Valorant

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots4/8

2,500,000 VNĐ

Đã kết thúc

19/06/2024 - 13/07/2024

Truy Kích PC

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots148/148

15,000,000 VNĐ

Đã kết thúc

17/06/2024 - 23/06/2024

Audition

Projects

OEG IMAGE

Academy

COMING SOON
OEG IMAGE

Ladder Challenge

AUGUST 2024
OEG IMAGE

Talent House

COMING SOON

Cùng OEG hợp tác, tổ chức và phát triển eSports

DỊCH VỤ
Tổ chức giải đấu
Tổ chức sự kiện
Offline Cộng đồng
Viewing Party
Giải đấu nhóm
Khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ