eSports

eSports.oeg.vn
eSports.oeg.vn
eSports.oeg.vn
eSports.oeg.vn
OEG ESPORT

GIẢI ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots9/9

2,500,000 VNĐ

Đã kết thúc

20/05/2024 - 26/05/2024

Truy Kích PC

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots32/32

5,000,000 VNĐ

Đã kết thúc

19/05/2024 - 26/05/2024

Street Fighter 6

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots16/16

20,000,000 vnd

Đã kết thúc

13/01/2024 - 28/01/2024

Valorant

eSports.oeg.vn
Avatar
Slots120/120

10,000,000 vnd

Đã kết thúc

04/12/2023 - 10/12/2023

Đấu Trường Chân Lý

Projects

OEG IMAGE

Academy

COMING SOON
OEG IMAGE

Ladder Challenge

AUGUST 2024
OEG IMAGE

Talent House

COMING SOON

Cùng OEG hợp tác, tổ chức và phát triển eSports

DỊCH VỤ
Tổ chức giải đấu
Tổ chức sự kiện
Offline Cộng đồng
Viewing Party
Giải đấu nhóm
Khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ