banner

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

OEG Esports thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, CCCD, thẻ sinh viên, mã số sinh viên, ... esports.oeg.vn luôn bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

  • OEG Esports có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
  • OEG Esports hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. OEG Esports cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một Chính sách Bảo mật khác.
  • Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản một cách toàn diện để nắm rõ.
  • Bằng cách đăng ký tài khoản trên trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào trang web hiện tại cũng phải tuân theo chính sách bảo mật. Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào tại đây: https://esports.oeg.vn/privacy-policy.
  • Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các Điều khoản và điều kiện có trong chính sách bảo mật này, bao gồm Điều khoản & Điều kiệnChính sách bảo mật của OEG Esports trước khi bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi.

OEG Esports Việt Nam có quyền sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo, với các điều khoản mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm chúng được xuất bản. Bạn nên dành thời gian để kiểm tra định kỳ các bản cập nhật trên các nền tảng của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Trong phần này, chúng tôi sẽ nói về các loại thông tin khác nhau mà OEG có thể thu thập về bạn và quy trình thu thập đi kèm với nó.

1. Khách truy cập chưa đăng ký

Bạn phải đăng ký để truy cập tất cả các tính năng cũng như đăng ký giải đấu trực tiếp trên hệ thống website. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập vào toàn bộ trang web (esports.oeg.vn) mà không cần phải tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân và nhận dạng nào. Chẳng hạn như: Trang giải đấu, Trang tin tức, Trang liên hệ, …

2. Thành viên đăng ký

Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể đăng ký thành viên, tạo đội tuyển thi đấu eSports và quản lý các thành viên trong đội. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhận dạng cá nhân để xác thực về các thông tin mà bạn đã cung cấp như địa chỉ, số điện thoại, CCCD, thẻ sinh viên, mã số sinh viên, ... và thông tin chuyên môn khác. Sau đó, nếu bạn đã tiến hành tạo đội tuyển hay sở hữu một đội tuyển eSports, bạn có thể tiến hành đăng ký các giải đấu có thể đăng ký trực tuyến của chúng tôi tại: esports.oeg.vn/tour. Bạn cũng sẽ có lựa chọn liên quan đến các bản tin và thông tin khác mà bạn có thể muốn nhận. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để có thêm quyền truy cập hoặc nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn. Chúng tôi có trách nhiệm giải thích cách chúng tôi dự định sử dụng nó và chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của bạn.

3. Từ các nguồn bên ngoài

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin bổ sung về người dùng đã đăng ký từ các nguồn của bên thứ ba để hỗ trợ thêm cho chúng tôi trong các dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để xác minh và cập nhật thông tin đăng ký và xác nhận trạng thái cấp phép.

Các thông tin thu thập khác

Bình luận

Khi bạn gửi bình luận của mình, Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *. Thông tin được đăng được coi là thông tin công khai và có thể được chúng tôi và các bên thứ ba sử dụng. Hoặc có thể chúng tôi sẽ tích hợp ứng dụng bình luận bằng tài khoản facebook cá nhân của bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải kết nối trang cá nhân của bạn và đồng ý việc kết nối này.

Biểu mẫu và Email bổ sung

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin nếu bạn muốn có được sự tư vấn về các dịch vụ của chúng tôi như: Hỗ trợ lập kế hoạch tổ chức; Hỗ trợ truyền thông giải đấu; Hỗ trợ thiết kế đồ hoạ; Hỗ trợ phát sóng livestream; Hỗ trợ bình luận viên; Hỗ trợ vận hành giải đấu; Hỗ trợ sự kiện offline hoặc giải quyết các vấn đề liên quan khác.

Sử dụng nội dung

Nội dung được xuất bản bởi trang web của chúng tôi không thể được sửa đổi hoặc xóa bởi người đọc hoặc người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh đề xuất của bạn về bất kỳ thay đổi nào qua thư hoặc nhận xét bên dưới bất kỳ bài viết nào. Hãy gửi phản hồi của bạn qua địa chỉ email của chúng tôi ở cuối bài viết này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên Trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và OEG Esports sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: [email protected]