banner

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng đến với OEG Esports Việt Nam. Chúng tôi duy trì website này như một nền tảng cung cấp và vận hành giải đấu eSports trực tuyến cùng với đó chúng tôi cung cấp các thông tin, tin tức bên lề về eSports, game online. Bằng cách sử dụng website này của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản & điều kiện sử dụng và Chính sách bảo mật của OEG Esports. Vui lòng xem lại các điều khoản sau một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức. OEG Esports Việt Nam có quyền sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo, với các điều khoản mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm chúng được xuất bản. Bạn nên dành thời gian để kiểm tra định kỳ các bản cập nhật trên các nền tảng của chúng tôi.

1. Chấp nhận “Thỏa thuận”

Bạn đồng ý với các Điều khoản & điều kiện được nêu trong Thỏa thuận sử dụng này đối với trang của chúng tôi, esports.oeg.vn. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và duy nhất giữa chúng tôi và bạn, nó thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và hiểu biết trước đó đối với nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua website: esports.oeg.vn. Thỉnh thoảng Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web và bạn nên xem lại Thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang.

2. Đăng ký và hủy đăng ký

Bạn phải đảm bảo rằng các dữ liệu do bạn cung cấp khi đăng ký hoặc bất cứ thông tin nào là chính xác và đầy đủ. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký bằng cách cập nhật thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo chúng tôi có thể liên lạc với bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy đăng ký của bạn với hiệu lực ngay lập tức vì bất kỳ mục đích hợp lý nào hoặc nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản tới địa chỉ email ở cuối các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn làm như vậy, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức. Việc hủy bỏ hoặc đình chỉ đăng ký của bạn không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền theo luật định nào.

3. Bình luận

OEG Esports cho phép người dùng bình luận và/hoặc thảo luận về nội dung trên website. Khi đăng nhận xét hay bình luận điều đó có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Người dùng/khách truy cập có thể đăng nhận xét miễn là nội dung của nhận xét đó không trái pháp luật, tục tĩu, đe dọa, bôi nhọ hoặc phân biệt chủng tộc và tuân thủ Điều khoản sử dụng ở đây. Nội dung của tuyên bố đó sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của ai đó hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai hoặc bị khiển trách.
  • Người dùng/khách truy cập sẽ vẫn chịu trách nhiệm về nội dung tuyên bố của họ. Do đó, OEG không kiểm soát nội dung của các tuyên bố được đăng và không thể đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy cũng như tính xác thực của thông tin được công bố trên trang web này. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung, sự tồn tại, bản chất, chất lượng, tính hợp pháp, bảo mật và sự phù hợp của bất kỳ nhận xét nào được đăng trên trang web này.
  • Bạn đồng ý truyền đạt thông tin đúng sự thật và không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hiện hành.
  • Các cáo buộc vô căn cứ hoặc bôi nhọ đều bị cấm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tuyên bố của mình rõ ràng và có tính tranh luận nhất có thể.
  • Việc chiếm đoạt danh tính của một cá nhân hoặc của một thực thể đều bị cấm. Cũng bị cấm đánh lừa ai đó về nguồn gốc của một bình luận hoặc tuyên bố.
  • Hãy chắc chắn rằng đóng góp của bạn là có liên quan và phù hợp.
  • Nhận xét hoặc đánh giá được đăng là để sử dụng trên trang web chứ không phải người hoặc địa điểm hoặc công ty được đề cập, website cũng không được liên kết với cá nhân hoặc công ty nói trên dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định đăng thông tin cá nhân của bạn.
  • Hãy đóng góp với những bình luận hữu ích và lịch sự. Không tấn công cá nhân bất kỳ ai hoặc đăng nhận xét xúc phạm, phỉ báng hoặc phân biệt chủng tộc khiến bạn có thể phải chịu hành động pháp lý. OEG Esports có quyền sửa đổi hoặc xóa các nhận xét vi phạm chính sách của của chúng tôi.

OEG có thể toàn quyền quyết định và bất kỳ lúc nào chặn bất kỳ nội dung nào không tuân thủ Chính sách & Điều kiện của chúng tôi. Điều này được hiểu rằng trang web không có nghĩa vụ xem xét tất cả các bài đăng/bình luận.

Tất cả các nhận xét được coi là tài sản của trang web và tất cả thư từ được coi là có sẵn để xuất bản. Bằng cách gửi bình luận, bạn đồng ý rằng bình luận của bạn có thể được chỉnh sửa để sửa lỗi, xóa ngôn ngữ tục tĩu hoặc thù địch hoặc thay đổi hoặc xóa bình luận, bài đăng hoặc bài viết của bạn khỏi Trang này mà không cần thông báo cho bạn. Địa chỉ email được gửi cùng với nhận xét sẽ không được bán hoặc gửi thư rác.

4. Bản quyền

OEG Esports Việt Nam, tên website và biểu tượng cấu thành nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu trưng (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc về Ocean Entertainment Group. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào như vậy.

5. Thương hiệu

Tên sản phẩm, logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu khác xuất hiện trên website esports.oeg.vn là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ và chỉ được sử dụng để mô tả trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng các nhãn hiệu này theo bất kỳ cách nào không cho thấy bất kỳ mối quan hệ nào giữa website này và chủ sở hữu nhãn hiệu. Thay vào đó, bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba nào của chúng tôi là đề cập đến các sản phẩm đó đều được coi là sử dụng hợp pháp theo chỉ định theo luật nhãn hiệu và được sự đồng ý của các đối tác.

6. Quyền riêng tư và Bảo mật

Website cam kết không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin do người dùng cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phục vụ cho các giải đấu. Tuy nhiên, OEG không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được gửi qua Internet. Như vậy, người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp thông tin mật bị lộ. Hơn nữa, OEG sẽ làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trong việc cung cấp thông tin liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra hoặc tội phạm nào. Xem chi tiết về Chính sách bảo mật của chúng tôi tại trang: https://esports.oeg.vn/privacy-policy

7. Quyền sử dụng hạn chế

Việc xem, in hoặc tải xuống bất kỳ nội dung, đồ họa, biểu mẫu hoặc tài liệu nào từ website chỉ cấp cho bạn một giấy phép không giới hạn, không độc quyền để bạn sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn chứ không phải để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp phép phụ, bán, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng khác. Không được sao chép bất kỳ nội dung, biểu mẫu hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ học, ngoài mục đích sử dụng cá nhân của bạn (nhưng không phải để bán lại hoặc phân phối lại).

8. Chỉnh sửa, xóa và sửa đổi

Chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên website.

9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác trên trang web, nhưng chúng tôi không tuyên bố về việc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác và đầy đủ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về Điều khoản & điều kiện của chúng tôi, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: [email protected].